Θεσσαλονίκη: Συλλογή φαρμάκων για την ενίσχυση του «Κοινωνικού Φαρμακείου»

0

Στα πλαίσια του προγράμματος «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ο δήμος Θεσσαλονίκης διοργανώνει μία δράση συλλογής φαρμάκων, για την κάλυψη των αναγκών του Κοινωνικού Φαρμακείου.

Οι ανάγκες φαρμακευτικής περίθαλψης των κατοίκων της πόλης μας οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη και δεν έχουν πρόσβαση στην φαρμακευτική δαπάνη, είναι μεγάλη, και ο δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί όλους να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν.

Από σήμερα λοιπόν Δευτέρα 12 Μαρτίου έως την Παρασκευή 6 Απριλίου και κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 στο Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας επί της οδού Μοναστηρίου 53-55(5ο όροφο) και στο Δημοτικό ιατρείο Τριανδρίας επί της οδού Καραϊσκάκη 4(1ο όροφο) οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσφέρουν φάρμακα που δεν χρειάζονται ακόμα και αν έχουν χρησιμοποιηθεί, αρκεί οι ημερομηνίες λήξης να έχουν χρονικό ορίζοντα πέραν του έτους.

Επιμέλεια: Σμαράγδα Στεγιαννίδου