Θα ψαλιδίζεται το επίδομα θέρμανσης εάν δεν φτάσουν τα €105 εκατ. βάσει μνημονίου

0

Οδηγίες για τη συμπλήρωση των αιτήσεων

Αν δεν φτάσουν τα χρήματα, 105 εκατ. ευρώ βάσει μνημονίου, που θα διατεθούν για το επίδομα θέρμανσης, κάποιοι δικαιούχοι δεν θα εισπράξουν το σύνολο του ποσού που δικαιούνται, αλλά την αναλογία που τους αντιστοιχεί. Αυτό ορίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «εφόσον το υπόλοιπο του προυπολογισθέντος ποσού επιδόματος θέρμανσης, δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν ποσού επιδόματος που αφορά σε εκκρεμούσες αιτήσεις, τότε αυτό (το ως άνω υπόλοιπο) θα καταβάλλεται στους δικαιούχους αναλογικά».

Η εν λόγω εγκύκλιος του υπουργείου απεστάλη σε όλες στις αρμόδιες υπηρεσίες και προβλέπει τις διαδικασίες για την καταβολή, όπως και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης από τους δικαιούχους.

Αναλυτικά, όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος, στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ