Σεμινάριο για τα Tarot (Ταρό)

Οι ιδιαίτερες αυτές κάρτες με τα ακατανόητα σύμβολα κρύβουν μεγάλη γνώση και σοφία, μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τον εσώτερο εαυτό μας αλλά και τις σχέσεις μας με τους άλλους.

taro-3

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις κάρτες είναι η γλώσσα του υποσυνείδητου, έτσι μπορεί να γίνει πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων των δικών μας ή των ατόμων που μας ενδιαφέρουν.

Η τράπουλα αποτελείται από 78 κάρτες, τη Μεγάλη Αρκάνα (22 κάρτες) με αρχετυπικές εικόνες για το πνεύμα και την ψυχή και τη Μικρή Αρκάνα (56 κάρτες) με συμβολικές εικόνες από την ύλη και την ανθρώπινη καθημερινότητα. Η ενασχόληση με τις κάρτες αυτές ανοίγει ένα μονοπάτι στην ανακάλυψη νέων φιλοσοφικών εννοιών και σε μια ικανότητα πρόβλεψης για τον έρωτα, το χρήμα και την καριέρα.

Στα σεμινάρια μαθαίνουμε τις ερμηνείες για κάθε κάρτα, τους συνδυασμούς καρτών και τρόπους ριξίματος ανάλογα με τα ερωτήματα του ενδιαφερόμενου.