Ηλεκτροφωτισμός της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και της πλατείας Σταμάτη Καραμανλή

0

Το έργο «Ηλεκτροφωτισμός της οδού Αλεξάνδρου Παπαναστασίου και της πλατείας Σταμάτη Καραμανλή και βελτίωσης των μικροκλιματικών συνθηκών της», ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, κατά την 28η τακτική συνεδρίασή του, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015.

 

Η μελέτη του έργου αφορά την αντικατάσταση των τσιμεντοϊστών της οδού Αλ. Παπαναστασίου και της πλατείας Σταμ. Καραμανλή με μεταλλικούς ιστούς και των παλαιών φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου  με φωτιστικά τεχνολογίας led, ενώ και στις δύο περιπτώσεις θα κατασκευαστούν νέα ηλεκτρικά δίκτυα, στα σημεία που το δίκτυο διανομής είναι εναέριο. Έτσι, εξασφαλίζεται η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 60%, ενώ παράλληλα αυξάνεται η οδική ασφάλεια και βελτιώνονται οι συνθήκες κίνησης και διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής.

Κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.