Οι συμβολικές έννοιες των αριθμών 1 ως 9

0

Η αριθμολογία άρχισε όταν ξεκίνησε η ζωή αφού «στην αρχή υπήρχε το 1». Τότε ξεκίνησαν οι δονήσεις και εμφανίστηκε το 2, το πρώτο ζεύγος που εγκαινίασε την αληθινή αρχή της παγκόσμιας γεωμετρίας. Οι ίδιοι αριθμοί αντιπροσωπεύουν παγκόσμιες αρχές μέσα από τις οποίες τα πάντα εξελίσσονται και προχωρούν με ένα κυκλικό τρόπο.

Τα ψηφία 1 ως 9 συμβολίζουν τα στάδια μέσα από τα οποία πρέπει να περάσει μια ιδέα πριν γίνει πραγματικότητα. Κάθε εκδήλωση είναι αποτέλεσμα αυτών των εννέα σταδίων.

Πολλοί από την πνευματική και επιστημονική κατανόηση στο θέμα των αριθμών τη χρωστάμε στον πατέρα των μαθηματικών Πυθαγόρα.

Η Πυθαγόρειος Σχολή που ίδρυσε στον Κρότωνα της Ν. Ιταλίας δεχόταν τους μαθητές του αφού πρώτα έπρεπε να μάθουν και τις τέσσερις επιστήμες: α) της αριθμητικής, β) της μουσικής, γ) της αστρονομίας, δ) της γεωμετρίας. Πίστευε ότι «τα πάντα είναι αριθμοί» και πως οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν πνευματικές οντότητες, η παρουσία των οποίων γίνεται αισθητή μέσα στη ζωή.

Ανακάλυψε τη μυστική σημασία των αριθμών δηλώνοντας ότι οι αριθμοί 1 ως 9 συμβολίζουν σε μακροσκοπική κλίμακα παγκόσμιες αρχές. Στο ατομικό επίπεδο (τον μικρόκοσμό μας) αντιπροσωπεύουν  χαρακτηριστικά, ικανότητες και γεγονότα. Βρήκε μέσα στους αριθμούς και στις γεωμετρικές σχέσεις την εξήγηση όλων των φυσικών φαινομένων, της μουσικής αρμονίας και των κοινωνικών ιδιοτήτων.

Γνώριζε ότι τα άστρα και οι πλανήτες, σαν σώματα δονήσεων, παράγουν ήχους που πήραν την ονομασία «μουσική των σφαιρών». Ο Πυθαγόρας δίδασκε ότι η «εξέλιξη είναι ο νόμος της ζωής. Αριθμός είναι ο νόμος του σύμπαντος. Ενότητα είναι ο νόμος του Θεού».

Καθετί μέσα στο σύμπαν υπόκειται σε προοδευτικές κυκλικές πορείες που μπορεί να προβλεφθούν και τα μέσα μετρήσεως αυτών των κύκλων είναι οι αριθμοί 1 ως 9.

Πασχαλίνα Πασπαλά 

Ερευνήτρια Αριθμολογίας-Αστρολογίας

Δείτε περισσότερα ενδιαφέροντα άρθρα για τη Μεταφυσική