Δωρεάν μαθήματα ρωσικής γλώσσας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

0

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το πρόγραμμα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας, επαγγελματικής ορολογίας (τμήματα αρχαρίων), θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενηλίκους δημότες ή κατοίκους του Δήμου, οι οποίοι θα συμμετέχουν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Τα μαθήματα θα παραδίδονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 132) από τις 25 Οκτωβρίου 2016, με συνολική διάρκεια 112 ωρών. Σε κάθε σπουδαστή που θα ολοκληρώνει το πρόγραμμα, θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται μόνο ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ