Αποτελέμσατα των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Ερμού

0

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στη λήψη αποτελεσματικών κυκλοφοριακών  μέτρων για την βελτίωση της εικόνας και των λειτουργιών της πόλης στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Μετά την επιτυχημένη εφαρμογή των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Λέοντος Σοφού, στις 18 Σεπτεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 η εφαρμογή του μέτρου του διαχωρισμού των δύο αντιθέτων κατευθύνσεων κυκλοφορίας στο τμήμα της οδού Ερμού από την οδό Βενιζέλου έως την οδό Καρόλου Ντήλ.

Για το διαχωρισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, το συνεργείο οδοσήμανσης του Δήμου, τοποθέτησε ελαστικά κράσπεδα και ανακλαστικούς εύκαμπτους οριοδείκτες, προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση των οχημάτων σε διπλή σειρά και ο επικίνδυνος ελιγμός των δικύκλων.  Το μέτρο αποσκοπεί στην αποκατάσταση της συνεχούς και ασφαλούς ροής της κυκλοφορίας και κυρίως των διερχόμενων αστικών και τουριστικών λεωφορείων και στη διοχέτευση της ροής των πεζών μέσω των νόμιμων διαβάσεων.

Παράλληλα, με στόχο την υποστήριξη του συγκεκριμένου μέτρου, δημιουργήθηκε ικανός αριθμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης, σε ικανοποίηση πάγιου αιτήματος των επαγγελματιών, στο τμήμα της οδού Ερμού από Κομνηνών έως Αριστοτέλους, για την απρόσκοπτη καθημερινή εξυπηρέτηση των παραδοσιακών αγορών (Μοδιάνο, Καπάνι).

Τέλος, σε συνεργασία με την 1η Δημοτική Κοινότητα, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις αποκλειστικής στάθμευσης δικύκλων στην οδό Ερμού και στην οδό Κ. Ντηλ καθώς και σε άλλα σημεία του ιστορικού εμπορικού κέντρου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης των δικύκλων επί των πεζοδρομίων που δυσχεραίνει την ομαλή διέλευση των πεζών και να βελτιωθεί η εμπορική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής.

 

Τα αποτελέσματα της λήψης των παραπάνω μέτρων, συνοψίζονται ως εξής:

  • Λόγω του διαχωρισμού των δύο αντίθετων κατευθύνσεων της οδού Έρμου, αποτρέπεται επιτέλους η παράνομη στάθμευση σε διπλή σειρά, καθώς και οι επικίνδυνοι αναγκαστικοί ελιγμοί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
  • Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια αποκαθίσταται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων  στην οδό Ερμού και ιδιαίτερα των  διερχόμενων αστικών και τουριστικών λεωφορείων τα οποία πολλές φορές ανέμεναν αρκετά λεπτά της ώρας με τις όποιες συνέπειες
  • Η ιδιαίτερα επιβαρυμένη φορτοεκφόρτωση στην οδό, λόγω των παραδοσιακών αγορών Καπάνι και Μοδιάνο, εξυπηρετείται πλέον από τις ειδικά διαμορφωμένες θέσεις, χωρίς προβλήματα και συντεταγμένα δίχως να παρεμποδίζεται η διερχόμενη κυκλοφορία
  • Αποκαθίσταται επίσης η απρόσκοπτη διέλευση των πεζών, καθόσον τα μέχρι σήμερα παράνομα σταθμευμένα δίκυκλα επί του πεζοδρομίου, σταθμεύουν πλέον στις αποκλειστικές θέσεις δικύκλων που διαμορφώθηκαν στην οδό.
hdr
hdr
hdr
hdr